Tarieven

TARIEVEN Bewindvoering 2020

Het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOVCK) is verantwoordelijk voor onze tarieven. Voor bijzondere werkzaamheden kunnen wij, met toestemming van de kantonrechter, eventuele extra kosten in rekening brengen. U wordt hiervan uiteraard tijdig op de hoogte gesteld. Hiervoor geldt het uurtarief zoals vermeld in de tarievenlijst.

Daarnaast betaalt u griffierecht voor de behandeling van uw verzoek tot het bewind. De overheid is ook verantwoordelijk voor de hoogte van de kosten voor het griffierecht.

Kunt u de kosten voor het beschermingsbewind (inclusief griffierecht) zelf niet betalen? Ga dan vooraf na of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.
De nieuwe tarieven voor bewindvoeringskosten 2020. De tarieven hieronder benoemd zijn inclusief 21% BTW.

Eenpersoonsbewind Maandtarief Opstartkosten
Standaard € 116,26 € 657,03
Problematische schulden € 150,44 € 657,03

Is er voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door ons kantoor? Dan worden de opstartkosten € 492.47

Tweepersoonsbewind Maandtarief Opstartkosten
Standaard € 139,55 € 787,71
Problematische schulden een persoon € 160,02 € 787,71
Problematische schulden twee persoons € 180,49 € 787,71

Is er voorafgaand budgetbeheer uitgevoerd door ons kantoor? Dan worden de opstartkosten € 590,48

Overige werkzaamheden Tarief
Eindrekening en verantwoording 1 persoon € 246,84
Eindrekening en verantwoording 2 personen € 296,45
PGB beheer € 614,68
Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 410,19
Extra werkzaamheden € 82,06

Bronvermelding: BPBI

Tarieven Budgetbeheer 2018

Categorie Per maand Intake Afsluiting dossier
Budgetbeheer Basis ( 7,5 uur) €   50,00 € 125,00 €  75,00
Budgetbeheer Totaal (12,5 uur) €   70,00 € 125,00 €  75,00

Budgetbeheer Basis:
Uw inkomen komt binnen op de nieuwe bankrekening. Wij betalen uw vaste lasten tot een maximaal aantal van 10 betalingen per maand.

Budgetbeheer Totaal:
Uw inkomen komt binnen op de nieuwe bankrekening.
Wij betalen uw vaste lasten + extra diensten zoals aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen en daarnaast nog de invoering van max. 5 betalingsregelingen.

Extra werkzaamheden per uur € 65,00

Reiskosten per kilometer € 0,19

De genoemde bedragen voor bewindvoering, mentoraat en curatele zijn in euro’s, incl. btw. De genoemde bedragen voor budgetcoaching en budgetbeheer zijn in euro’s, ex. btw.
Als er onvoldoende inkomen of vermogen is om de kosten te betalen, kunnen de kosten in bepaalde situaties worden vergoed door de gemeente via de Bijzondere Bijstand. Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. RegioBewind kan u met deze aanvraag begeleiden. Wijzigingen voorbehouden.