PGB

PGB Administratie

Een Persoonsgebonden Budget is een financieringsvorm waarmee u zelf zorg kunt inkopen.
Aan een PGB zijn zowel rechten als plichten verbonden. Zo kunt u zelf uw zorgverlener kiezen, maar dient u ook de gehele administratie omtrent uw PGB te (laten) voeren. Dat is vaak een lastige klus en menigeen moet hierdoor uiteindelijk een bedrag aan het zorgkantoor terug betalen. De reden hiervoor kan zijn dat het niet goed verantwoord werd of de zorg niet goed werd ingekocht. Om deze reden kunt u ervoor kiezen uw PGB administratie uit te besteden.

RegioBewind B.V. is uw contactpersoon voor al uw PGB correspondentie. Wat doen wij:
• Leggen de afspraken die u heeft gemaakt met uw zorgverlener vast in een zorgovereenkomst / of we toetsen die overeenkomst aan de hand van de eisen van het zorgkantoor;
• Beoordelen of de afspraken met uw zorgverlener passen binnen uw indicatie en ook kunnen we bewaken of het past binnen het PGB budget;
• Dienen de nota van uw zorgverlener in bij het zorgkantoor;
• Leggen verantwoording af aan het zorgkantoor over de besteding van uw PGB;

U kiest zelf uw zorgverlener en u bepaalt wanneer, waar en hoe de zorg wordt geleverd. Ook vraagt u zelf een indicatie aan.