Mentorschap

Mentorschap is voor mensen die niet zelf kunnen beslissen over hun persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

Bijvoorbeeld over de keuze tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen. Dit kan het gevolg zijn van een geestelijke of lichamelijke toestand. Door een verzoek te doen bij de kantonrechter kan deze het mentorschap instellen en een mentor benoemen.

Een mentor mag zogenoemde niet-vermogensrechtelijke beslissingen nemen namens de persoon voor wie het mentorschap is ingesteld. De mentor houdt ook nauw contact met de directe zorgverleners en bewaakt de zorg en het welzijn van zijn cliënt. In de praktijk komt veelvuldig voor dat voor een cliënt zowel behoefte is aan de instelling van het mentorschap en het bewind. RegioBewind biedt deze combinatie.