Curatele

Curatele is de meest vergaande beschermingsmaatregel.

Dit is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig over hun financiële en persoonlijke zaken kunnen beslissen. Of kunnen ze hun veiligheid of die van anderen daarmee in gevaar brengen. Deze maatregel wordt meestal ingesteld bij personen die lijden aan een ernstige psychische stoornis, een verslaving of verkwistend gedrag vertonen. Deze mensen ervaren en overzien de gevolgen van hun gedragingen en handelingen die hen financieel en persoonlijk ernstig kunnen schaden niet goed genoeg. Iemand die onder curatele is gesteld wordt ook wel een curandus genoemd.

Het is in het belang van de carandus dat zij niet meer handelingsbekwaam zijn. De kantonrechter stelt hen onder curatele en benoemd dan een curator. De curator treedt dan op als wettelijke vertegenwoordiger van de financiële en persoonlijke belangen van de carandus. De curator mag tevens de beslissingen nemen. Dit zijn beslissingen in de persoonlijke sfeer van de verzorging, de begeleiding en het verblijf van de curandus.

Openbaar maken

De instelling van de curatele door de kantonrechter wordt binnen 10 dagen na de uitspraak bekend gemaakt. Dit gebeurt door publicatie in de Staatscourant en twee Nederlandse dagbladen. Daarnaast gebeurt dit ook nog in een publiekelijk toegankelijk curatelenregister.

Doordat de curatele openbaar bekend wordt gemaakt, kunnen van de aanvangsdatum ongewenste handelingen van de curandus worden teruggedraaid. Hierbij wordt gedacht aan het kopen van een televisie met een consumentenkrediet. Zowel de verkoper van de televisie als de kredietverstrekker hadden zich kunnen vergewissen van de curatele door raadpleging van het register. De curator kan de overeenkomsten terug laten draaien en het nietig laten verklaren. Hiermee kunnen de schadelijke consequenties van de gedragingen van de curandus ongedaan worden gemaakt. Deze maatregel beschermt een curandus tegen (verder) oplopende schulden of erger een faillissement.

De maatregel curatele heeft 2 functies. Allereerst het vertegenwoordigen van de niet-vermogensrechtelijke belangen van de te beschermen persoon. En daarnaast onderscheidt de maatregel zich ook van bewind door het recht om ongewenste overeenkomsten met terugwerkende kracht (tot uiterlijk de ingangsdatum van de curatele) terug te draaien.