Budgetcoaching

Verscheidene mensen maken om verschillende redenen gebruik van budgetcoaching door de diensten van een budgetcoach. Daarbij kunt u denken aan mensen die geen overzicht meer hebben in wat er nu eigenlijk per maand binnenkomt en wat er uit gaat. Een budgetcoach helpt u dan met het creëren van overzicht. Sommige mensen hebben schulden en hebben geen idee hoe ze moeten beginnen met het wegwerken hiervan. RegioBewind gaat dan met u aan de slag en maakt een uitgebreid budgetplan waarmee u op uw eigen en tegelijkertijd overzichtelijke manier uw schulden kunt terugdringen en deze verder kunt voorkomen.

Kortom, u kunt dus een budgetcoach gebruiken bij het:

 • orde scheppen bij financiële wanorde.
 • controle krijgen over de financiële huishouding door de administratie op een inzichtelijke, maar eigen manier in te delen.
 • uitkomen met het budget, schulden terug te brengen en deze verder te voorkomen.

Budgetplan

 1. Intakegesprek
  Dit is een kennismakingsgesprek. We kijken samen naar wat u wilt en wat de budgetcoach voor u kan doen. We maken afspraken over hoe lang we denken nodig te hebben, en wat het gaat kosten.
 2. Ordenen papierwerk
  Samen ordenen we uw papieren naar inkomen en uitgaven, en bergen deze op in een thuisadministratiemap.
 3. Budgetmaandoverzicht
  We vullen samen een budgetmaandoverzicht in op basis van uw huidige situatie.
 4. Screening toeslagen, voorzieningen e.d
  Onderzoek van de mogelijkheden om het inkomen te verhogen met toeslagen, voorzieningen, belastingteruggave e.d.
 5. Toekomstplan
  Bespreken van budgetmogelijkheden in de toekomst. Eventueel het huidige budgetmaandoverzicht doorlopen en aanpassen.
 6. Begeleiden en geven van tips & trucs:
  We kijken hoe lang u denkt nodig te hebben voor begeleiding, om te leren omgaan met uw nieuwe budget. We bespreken wanneer evaluatie nodig is en op welke manier dit gebeurt. (telefonisch of persoonlijk).
 7. Evalueren
  Evaluatie (zie punt 6) en terugkoppeling, nazorg (telefonisch of door persoonlijk contact) .