Budgetbeheer

Als iemand vindt dat hij door allerlei omstandigheden tijdelijk of langdurig niet meer in staat is zijn financiën goed te beheren, kan hij een beroep doen op budgetbeheer.

Bij budgetbeheer maken we met de klant afspraken over het beheren van de financiën. We stellen in overleg met de klant een budgetplan op. Daawerin leggen we vast wat de inkomsten en uitgaven zijn. Aan het budgetbeheer ligt een vrijwillige overeenkomst tussen RegioBewind en de klant ten grondslag. Hierin leggen we voorwaarden en afspraken met de klant vast. Via deze overeenkomst machtigt de klant RegioBewind om zijn of haar financiën te beheren. De klant kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Daarbij hanteren wij een opzegtermijn van twee maanden.

Afhankelijk van de situatie van de klant kunt u het volgende van ons verwachten:

 • samen met de klant openen wij een bankrekening (beheerrekening) en eventueel een leefgeldrekening en een spaarrekening
 • we regelen dat de instanties waarvan de klant inkomen ontvangt, dit op de beheerrekening stort
 • we zorgen ervoor dat alle instanties die vaste lasten innen, de facturen en overige post naar RegioBewind sturen. Dit zijn bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, energiemaatschappijen en verzekeringsinstanties
 • de vaste lasten worden voortaan door RegioBewind van de beheerrekening betaald
 • we  regelen dat de klant leefgeld ontvangt voor de dagelijkse uitgaven
 • we verzorgen de aangifte van de inkomstenbelasting box 1
 • we vragen subsidies (zoals bij zondere bijstand), toeslagen (huur en zorgtoeslag) en kwijtscheldingen van de lokale belastingen aan
 • we regelen de verzekeringen (zoals zorgverzekering, de wettelijke aansprakelijkheid, de inboedel en uitvaart) en de declaraties
 • de klant ontvangt periodiek de bankrekeningoverzichten of indien mogelijk de inlogcodes om online mee te kijken. Hiermee kan hij of zij op de hoogte blijven van zijn of haar financiële situatie.

Wat wordt er van de klant verwacht?

 • de klant blijft verantwoordelijk voor de eigen financiën; RegioBewind neemt de beheertaken op zich.
 • de klant ondertekent de overeenkomst met betrekking tot het budgetbeheer.
 • de klant stuurt financiële post die toch nog op het huisadres komt, door naar RegioBewind.