Starten bewindvoering

Het starten van de bewindvoering gaat als volgt;

Zodra de bewindvoerder de beschikking van de rechtbank heeft ontvangen, wordt er door de bewindvoerder een nieuwe bankrekening(of een beheerrekening) geopend bij een bank. Dit zal bij ING bank zijn. U krijgt hiervan geen pasje en u kunt van deze bankrekening ook geen geld halen. Indien noodzakelijk wordt er door de bewindvoerder ook een nieuwe leefgeldrekening geopend, er wordt altijd bekeken of uw eigen bestaande betaalrekening als leefgeldrekening kan worden gebruikt. U kunt dan uw eigen pasje met pincode behouden. Een spaarrekening wordt in overleg met de cliënt geopend indien er in het budgetplan ruimte is om te sparen. De spaarrekening is alleen voor de bewindvoerder toegankelijk.

Al uw inkomen dient naar de beheerrekening overgemaakt te worden. Dit is bijvoorbeeld het salaris, de uitkering, het vakantiegeld, de alimentatie, de kinderbijslag, de voorlopige teruggaven van de belastingdienst, de toeslagen van de belastingdienst en de teruggave van het energiebedrijf etc. Nadat de onderbewindstelling is uitgesproken stelt de bewindvoerder op basis van het budgetplan, de belastingdienst, de bank en uw werkgever dan wel uw uitkeringsinstantie op de hoogte van de onderbewindstelling. In deze brief staat uw nieuwe postadres en het rekeningnummer van de beheerrekening vermeld. De instanties dienen het inkomen naar de beheerrekening te storten en de post naar het postadres te sturen.

Het concept budgetplan is het uitgangspunt. Vanuit daar worden alle instanties aan wie de vaste lasten worden betaald door de bewindvoerder in kennis gesteld van de onderbewindstelling en gevraagd naar de actuele betaalgegevens. De instanties worden ook geïnformeerd over de te volgen betaalprocedure van de facturen als gevolg van de onderbewindstelling. Alle instanties ontvangen van de bewindvoerder de postadreswijziging. Dit gebeurt zodat alle rekeningen en overige financiële post rechtstreeks naar de bewindvoerder gestuurd kunnen worden.

Nadat de onderbewindstelling is uitgesproken stelt de bewindvoerder indien er sprake is van schulden de bekende schuldeisers op de hoogte van de onderbewindstelling. Ook schuldeisers ontvangen van de bewindvoerder een postadreswijziging zodat financiële post rechtstreeks naar de bewindvoerder gestuurd kan worden.

Op u rust de verplichting om alle financiële post die u toch nog ontvangt, direct door te sturen naar de bewindvoerder.

Facturen die u via e-mail ontvangt kunt u doormailen naar het e-mailadres van RegioBewind, onder vermelding van uw naam en uw adresgegevens. U kunt deze post ook zelf thuis uitprinten en opsturen naar het postadres van RegioBewind. Alleen post die met de financiën te maken heeft wordt rechtstreeks naar de bewindvoerder gestuurd. Dit is post als de bankafschriften, de loonstroken, de jaaropgaven, de rekeningen en de correspondentie van schuldeisers en deurwaarders. Persoonlijke post ontvangt u zelf tenzij u valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Op basis van de actuele betaalgegevens van de instanties wordt het budgetplan opgesteld. Het doel van het budgetplan is om een stabiele en sluitende begroting (inclusief budget voor leefgeld en eventueel sparen) te maken. Indien een stabiele sluitende begroting niet haalbaar is, beslist de bewindvoerder welke vaste lasten niet hoeven betaald te worden. (Indien het budget niet toereikend is kan ook de hoogte van het leefgeld en/of het spaargeld hierop aangepast worden.)

De prioriteit bij de betaling van vaste lasten  altijd de huur/hypotheek, het gas, het water en de elektra, de zorgverzekering en de W.A. verzekering.

Indien er inkomsten en/of vaste lasten wijzigen, dan heeft dit altijd invloed op het budgetplan. Ook kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het leef- en eventueel het spaargeld.

Zodra het 1e inkomen binnen is, begint de bewindvoerder met het betalen van het leefgeld op uw leefgeldrekening. U wordt hiervan telefonisch op de hoogte gebracht door de bewindvoerder zelf.

Richtlijn hiervoor zijn:

  • € 40,00 per week voor een alleenstaand
  • € 60,00 per week voor een echtpaar zonder kinderen
  • € 40,00 per week + € 10,00 per week per kind voor een alleenstaande ouder met 1 of meerdere kinderen
  • € 60,00 per week + € 10,00 per week per kind voor een echtpaar met 1 of meerdere kinderen
  • € 25,00 per week voor een zakgeld regeling bij een verblijf in een instelling.

Het budgetplan wordt als uitgangspunt genomen voor het bepalen van de hoogte van het leefgeld.

Indien er geen sprake is van schulden, dan wordt in overleg met de bewindvoerder het leefgeld bedrag bepaald. Dit gebeurt pas mits het budgetplan dit toelaat.