Eindigen beschermingsbewind

Wanneer eindigt een beschermingsbewind?

  • Wanneer de cliënt in staat is zijn financiële belangen weer zelf te behartigen, kan een verzoek tot opheffing ingediend worden bij de kantonrechter
  • Wanneer de periode is verstreken, indien de onderbewindstelling voor een bepaalde periode is afgesproken
  • Wanneer de cliënt komt te overlijden