Regiobewind gecertificeerd

Geld is een privé aangelegenheid waarmee anderen geen bemoeienis hebben. Toch komt het voor dat het goed omgaan met geld problemen oplevert en er soms (problematische) schulden ontstaan. Dit kan onder andere door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden gebeuren. Elk probleem heeft echter een oplossing en RegioBewind kan u hierbij helpen.

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om de financiën door familieleden of vrienden te laten regelen. En soms is dit ook niet wenselijk. Daarom zijn er in Nederland onafhankelijke professionele instanties die het beheer van de financiën overnemen van meerderjarigen die dat wensen. RegioBewind kan een constant gevoel van onrust en stress voor u wegnemen door uw financiën te beheren.

Onze jarenlange ervaring heeft ons wegwijs gemaakt in de wirwar van zaken waarmee mensen te maken kunnen krijgen, zoals het aanvragen van toeslagen, subsidies, uitkeringen en schuldsaneringsregelingen. Wij beschikken over een uitgebreid netwerk van contacten met maatschappelijke instellingen, gemeentes, woningbouwverenigingen, kredietbanken, energiebedrijven en deurwaarders.

Regiobewind gecertificeerd